NaturesQue SemOss B


NaturesQue SemOss B, kopolimer karışımı ve kolajen fragmentleriyle kaplı, kemik yerine kullanılan zenohibrit bir materyaldir. Farklı materyal sınıflarının kombinasyonu, ayrı unsurların sınırlamalarını telafi eder ve bunların olumlu özelliklerini daha da güçlendirir. Bu kombinasyon, kemik yerine kullanılan yeniden emilebilir sığır kaynaklı bir materyal üretir. Materyali uygulamak için granüller kanla nemlendirilerek kaplamanın olumlu özelliklerinin etkili bir şekilde gelişebilmesi sağlanır.

Güvenlik

NaturesQue SemOss B, kemik yerine kullanılan güvenli bir materyaldir ve 93/42/EEC Direktifi Ek 2 Bölüm 4 ve 722/2012 Yönetmeliği'nin gerekliliklerini karşılar.

Sığır Kemiği Matriksi

 • Yüksek oranda süngerimsi kemik içeren femur başları
 • Doğal olarak kusursuz osseointegrasyon ve yeniden modelleme tasarım özelliklerine sahip gözenekli ham materyal

Kimyasal saflaştırma prosedürü

 • Organik bileşenlerin çıkarılması
 • Kemik matriksindeki değişmeyen kristalli yapı

Matriks özelliklerini iyileştirmek için bitirme prosedürü

 • Elastik mekanik özellikleri iyileştirir
 • Kemik matriksindeki hücre kolonizasyonunu artırır

Orijin

 • Sığır kemiği
 • Kopolimer karışımı
 • Domuz kolajeni

Bileşim

 • Süngerimsi kemiğin mineral fazı
 • Poli(L-laktit) ve poli(ɛ-kaprolakton)
 • Domuz kolajen fragmentleri

İşleme

 • Organik fazın çıkarılması
 • Güçlendirme/Bitirme işlemi: Kopolimer karışımı ve kolajen fragmentlerinin uygulanması
 • Eleme, ambalajlama, sterilizasyon

 

Rejenerasyon Ürün Grubu  

Yapı ve Tasarım

NaturesQue SemOss B'nin gözenekliliğini, süngerimsi kemikteki büyük alanlar belirler. Trabeküler mimari korunur ve osteoblastların göçü, kan damarlarının büyümesi ve yeniden modelleme için kusursuz tasarımı yaratır.

  NaturesQue SemOss B granüllerinin tarayıcı elektron mikroskopisi ile elde edilen görüntüsü.

NaturesQue SemOss B'nin sığır kemiği matriksi, yüzey kaplamasıyla güçlendirilmiştir. Denatüre kolajen fragmentleri hücre kolonizasyonu için uygun bir ortam oluşturur. İlk haftalar hücre göçü ve naturesQue SemOss B yüzeyinin kolonizasyonu ile karakterizedir. Aynı zamanda kopolimer karışımı bozularak mineral kemik matriksini tamamen erişilebilir hale getirir.

 

NaturesQue SemOss B'nin olumlu yüzey kaplaması özelliklerinin gelişebilmesi için naturesQue SemOss B'nin kanla nemlendirilmesi gerekir. Bu işlem, kandaki önemli biyolojik moleküllerin yüzeye bağlanmasını sağlar ve kemik yerine kullanılan materyal ile doğrudan temas halinde yeni kemik oluşumuna katkıda bulunur.

 

Uygulama
 • Hastanın kanıyla karıştırın
 • Steril aletler kullanarak defekt içine yerleştirin
 • Sulu çözeltilerle (NaCl, salin) karıştırmaktan kaçının
Yoğunluk/His
 • Kuru: sert ve katı
 • Kanla nemlendirilmiş: hafif plastik; granüller birbirine yapıştığı için modellenebilir
Rezorpsiyon
 • Yeniden emilebilir; rezorpsiyon profili hastanın bireysel durumuna bağlıdır
 • Büyüme alanında en erken 6 ay sonra mekanik yük

Kanla hidrasyon, kaplamanın olumlu özelliklerini geliştirir. Kemik yerine kullanılan materyale defekt içinde kan girişi olur. Kanın büyüme materyalindeki lokal mikrokoagülasyonu bir sinyal dizisi başlatır ve naturesQue SemOss B entegrasyonu için gerekli koşulları oluşturur.

 

Uygulama: Kanla hidrasyon

Biyolojik moleküllerin yüzeye bağlanması

 • Kanın serum bileşenleriyle yüzey koşullandırma
 • Denatüre kolajen fragmentlerinin RGD motiflerine çok iyi hücre adhezyonu
 • Stabil kemik yatağı

 

 

Kaçınılması gerekenler: Salin ile hidrasyon

Denatüre kolajen fragmentlerinin kopolimer filmden çıkarılması

 • Denatüre kolajen fragmentlerinin kopolimer filmden çıkarılması sonucu hücreler için bağlama bölgelerinin bulunmaması
 • Yeni kemik ile kemik yerine kullanılan materyal arasında bağ doku sınır katmanı
 • Kemik yatağında yetersiz stabilite

 

Poli (L-laktit) ve Poli (ɛ-Kaprolakton) Ko-Polimer Karışımı
 • NaturesQue SemOss B'nin yüksek direnci
 • Mineral kemik matriksini, cerrahi prosedür sonrasındaki
 • Inflamatuar fazda erken rezorpsiyona karşı korur
 • NaturesQue SemOss B'ye üstün kullanım için plastik özellikler katar
Denatüre domuz kolajen fragmentleri
 • Hareketsiz hale getirilmiş kısa biyomoleküller
 • Hücre adhezyonunu teşvik eden ve kemik oluşumunu başlamaya zorlayan RGD sekansını (Arg-Gly-Asp) içerir

İşlemeden geriye kalan kemik mineralinin doğal kristal yapısının bir sonucu olarak, naturesQue SemOss B'nin ksenojenik kemik matriksi tamamen rezorbe olabilir özelliğe sahiptir.

Kopolimer karışımıyla bitirme işlemi, kemik mat- riksini erken rezorpsiyona karşı korur ve matriksin elastik mekanik özelliklerini iyileştirir. Kolajen frag- mentleri, hücre adhezyonu için çekici bir substrat olup naturesQue SemOss B yüzeyinin ıslanabilirliğini artırır.

naturesQue SemOss B, yeniden modelleme kapsamında 1-2 yıl içinde tamamen yeniden emilir ve yerini hastanın kendi kemiğine bırakır. naturesQue SemOss B'nin bitirme kaplamasında bulunan kopolimer karışımı, ortalama 18 hafta içinde bozulur ve bu, iyi kemik oluşumu ve doku entegrasyonunun beklenebileceği optimum zaman dilimidir.           

Kemik yerine kullanılan yeniden emilebilir sığır kaynaklı materyal
 • Sığır kemik matriksinin mineral yapısı üretim sırasında aynı kalır. Doğal kristal ağı böylece, osteoklastlar tarafından yeniden modelleme sırasında tamamen bozulabilir

Radyoopasite
 • Uygulamadan sonra naturesQue SemOss B, düşük yoğunluk nedeniyle daha az opaktır ve çok açık, gözenekli bir yapıdır. Kemik iyileşmesi ve yeniden modellemesi sırasında defekt bölgesinde yeni mineralize kemik oluştukça opasite artar