NaturesQue ColTect P


Bariyer membrana ilişkin klinik gerekliliklerin karşılandığı varsayıldığında, kullanım özelliklerine yönelik münferit tercihler kolajen membranların seçiminde önemli rol oynar. naturesQue ColTect P'nin kolay kullanımı, rejeneratif önlemlerin kullanımını da içeren çeşitli terapötik konsept uygulamalarını mümkün kılar.

Yapı, tasarım ve stabilite

NaturesQue ColTect P, kolajen bakımından zengin saflaştırılmış dokudan üretilir. Membrana, maksimum doku toleransıyla tahmin edilebilir bir rezorpsiyon profili kazandırma amacıyla, nazik bir yöntem kullanılarak kolajende minimum ölçüde çapraz bağ kurulur. Çapraz bağlı bir yapı, kolajen liflerinin erken enzimatik ayrışmasını önler ve naturesQue ColTect P'ye, kemik iyileşmesinin zaman profiline adapte olan yeniden üretilebilir ve güvenilir bir bariyer fonksiyonu kazandırır.

Bu da, konforlu kullanım özelliklerine sahip olan, oldukça çok yönlü ve güçlü bir membran sağlar. naturesQue ColTect P, intakt kolajen liflerinden oluşan bir katmandan üretilmiştir. Membran belirli bir tarafa özgü değildir.

Orijin

 • Domuz peritonu

Bileşim

 • İntakt kolajen lifleri
 • Güvenilir minimum çapraz bağ kurma ile stabilize edilmiştir

İşleme

 • Kolajen bakımından zengin periton
 • Kolajenöz olmayan proteinlerin temizlenmesi ve giderilmesi
 • Kolajen liflerinin minimum çapraz bağ kurma ile stabilizasyonu
 • Yıkama, durulama ve kurutma
 • Ölçüm, ambalajlama ve sterilizasyon
 • Kalite Kontrol

 

  Rejenerasyon Ürün Grubu  

NaturesQue ColTect P membran ıslak veya kuru olarak uygulanabilir. Membran gerekli boyutta kesilir; böylece parça, defektin sınırıyla yaklaşık 2 mm örtüşür. naturesQue ColTect P kuruduğunda sağlam ve stabil bir membran haline gelir. Membranın salin veya kan ile ıslatılması naturesQue ColTect P'yi esnek hale getirerek defekt konturlarına adapte olmasını sağlar.

NaturesQue ColTect P'yi sabitlemek genellikle gerekmez çünkü membran kolaylıkla ıslatılıp kemik duvarlarına yapıştırılabilir.

Bununla birlikte, naturesQue ColTect P gerekli olması halinde yeniden konumlandırılabilir. naturesQue ColTect P gerekirse sütürlenebilir veya iğnelerle sabitlenebilir.

Uygulama

 • Steril aletlerle çıkarın
 • Islak veya kuru işlenir
 • Yaklaşık 2 mm örtüşecek şekilde defektin boyutuna uyarlayın
 • Kapalı iyileşme önerilir
 • Belirli bir taraf veya konumlandırma biçimi yoktur
 • Yeniden konumlandırılabilir

Yoğunluk/His

 • Kuru: Stabil ve rijit, sağlam
 • Islak: Örtülebilir, sağlam, yapışkan olabilir, yapış yapış olmaz
 • Esnemez
 • Yırtılmaya dayanıklı

Rezorpsiyon

 • 12 ile 16 hafta arası rezorpsiyon süresi

Kolajen membranlar, defekt konturlarını şekillen- dirmek ve korumak için tek başına yeterli mekanik stabiliteye sahip değildir. Bu nedenle naturesQue ColTect P, naturesQue SemOss B veya naturesQue MaxOss P gibi kemik yerine kullanılan materyallerle birlikte kullanılır.

Kemik yerine kullanılan materyallerin uygulanması, defekt alanında osteoblastlar tarafından kemik birikimi için substrat olarak kullanılan hacim verici bir çerçeve oluşturur.

Bariyer membran, kemik defektindeki alanları korur ve yumuşak dokuların içe doğru büyümesini engeller. Membranın görevi, kemik ile yumuşak doku arasında besin maddelerini geçirebilen bir bariyer oluşturmak ve korumaktır. Membran aynı zamanda kemik defektini örterek ogmentasyon materyalini de stabilize eder. naturesQue ColTect P'nin bariyer fonksiyonu yaklaşık 3 ay sürer ve bu süre yeterli kemik iyileşmesi sağlamak için yeterlidir.