NaturesQue MaxOss P


NaturesQue MaxOss P, domuz süngerimsi kemiğinden elde edilmekte olup ince karmaşık trabeküler yapısı sayesinde büyük ve açık bir gözeneklilik sergiler. Birbirine bağlı olan trabeküler yapı sayesinde kemik rejenerasyonu, matürasyonu ve remodeling için yeterli bir alan sağlar. Geniş iç yüzey alanı, hücrelerin adhezyonu için son derece yüksek bir potansiyel sağlar.

Hafif ve havadar; büyük boşluklar kemik yerine kullanılan materyaller için neden bu kadar önemli?

Gözeneklilik, kemik yerine kullanılan materyallerin en önemli özelliklerinden biridir. Hücreler, gözenekler aracılığıyla kemik yerine kullanılan materyale göç edebilir ve yeni oluşan kan damarları damar ağına bağlanarak rejenerasyon alanındaki yeni kemiğe oksijen ve besin maddeleri sağlanmasını mümkün kılabilir.

Osteoblastlar, büyük gözenek çaplarını tercih eder; naturesQue MaxOss P'nin makro gözenekleri 100 ile 1000 µm arası boyutta olup osteoblastların göç etmesi için son derece uygundur. Kemik entegrasyonundan sonra, yeniden modelleme ve kemiğin uygulanan kuvvete adaptasyonu için geniş alan gereklidir ve bu da naturesQue MaxOss P'nin oldukça gözenekli yapısı ile sağlanır.

Orijin

 • Domuz süngerimsi kemiği

Bileşim

 • Süngerimsi kemiğin mineral fazı
 • Karbonat apatitin doğal içerinin korunması

İşleme

 • Domuz kemiği
 • Proteinlerin yüksek ısı kullanılarak temizlenmesi ve giderilmesi (deproteinizasyon)
 • Tampon çözeltisiyle yıkama
 • Ölçüm, eleme, ambalajlama ve sterilizasyon
 • Kalite güvence kontrolü

 

 Rejenerasyon Ürün Grubu  

Kemik için geniş alan: naturesQue MaxOss P'nin ta- sarımında, kemiğin, dar dikme ve kirişlerden ve geniş ara bağlantılı alanlardan oluşan karmaşık bir yapı olan trabeküler ağından esinlenilmiştir. Bu, osteoblastların yapışacağı ve yeni kemik matriksinin birikeceği büyük bir yüzey alanı oluşturur. Geniş gözeneklerde, yeni oluşan kemiğin vaskülarizasyonu ve yeniden modellemesi kesintiye uğramadan devam edebilir. Dolayı- sıyla, naturesQue MaxOss P ile yeni kemik arasında stabil ve kalıcı bir bağ oluşur.

Uygulama

 • Otolog kemik preparatları, hastanın kanı veya salin ile karıştırmak mümkündür
 • Yalnızca iyi vaskülarize olmuş lokal kemik ile doğrudan temas halinde olacak şekilde yerleştirin
 • Kortikal kemik manuel olarak perfore edilmelidir

Yoğunluk/His

 • Granüller oldukça gözenekli olduğundan, hassas trabeküler yapının ezilmesini önlemek için granüllere basınç uygulamaktan kaçının

Rezorpsiyon

 • Yeni oluşan kemiğe entegrasyon
 • Yavaş rezorpsiyon seyri, yüzeysel rezorpsiyon izleri
 • Kemik için stabil yapı

Trabeküler ağ, anatomik ve mimari bir başyapıttır. Kemik dikme ve kirişlerinin düzenlenmesi sayesinde kemik, minimum madde kullanımıyla yüksek ölçüde stabilite sağlayabilir. Bu da oldukça geniş yüzey alanına sahip bir yapı ortaya çıkarır.

Kemik yerine kullanılan ksenojenik süngerimsi materyaller üretilirken, tıp tekno- lojisi bu özelliklerden faydalanır. Domuz kemik dokusu işlenirken doğal trabeküler ağ korunur ve mineral fazdaki karbonat apatit kristallerinin yapısı muhafaza edilir. Karbonat apatit kristalleri, kemik iyileşmesinin çeşitli aşamalarında hücre faaliyetlerini destekler.

Analitik ölçümler (Kızılötesi Spektroskopisi, X ışını difraksiyonu), naturesQue MaxOss P ile olgun doğal kemik dokusu arasındaki mineral faz ve kristal yapısı benzerliğini ortaya koymaktadır. 

Güvenlik

NaturesQue MaxOss P, kemik yerine kullanılan güvenli bir materyaldir ve 93/42/EEC Direktifi'nin gerekliliklerini karşılar.

      

naturesQue MaxOss P'nin tarayıcı elektron mikroskopisi ile elde edilen görüntüsü