Doğanın Özü Uzman Ellerde 

NaturesQue rejeneratif materyalleri, doku rejenerasyonu alanındaki bilimsel ve klinik uzmanlığı materyalin doğal kaynağının güçleriyle bir araya getirir.

NaturesQue Rejeneratif Materyalleri

Kemik Yerine Kullanılan Materyaller

  1. Sığır kemiğinden elde edilen ve bir kopolimer karışımıyla ve kolajen fragmentleriyle kaplı olan, kemik yerine kullanılan yenilikçi bir zenohibrit materyal
  2. Domuz süngerimsi kemiğinden elde edilen, kemik yerine kullanılan etkinliği kanıtlanmış bir zenojenik materyal

Kolajen Ürünleri 

  1. Ogmentasyon  materyalini örtme ve  korumaya yönelik stabil bir domuz kaynaklı bariyer membran
  2. Doku sıvılari ile teması sonrası hemostatik özellikte, yüksek viskozitede jel forma dönüşen sığır kaynaklı mikrofibriler kolajeni 
  3. 3 boyutlu yapısını koruyan ve kan pıhtısını stabilize eden domuz kaynaklı kolajen fleece
     

 Rejenerasyon Ürün Grubu  

 

Kemik yerine kullanılan zenojenik materyaller

Kemik dokusunun olağanüstü yenilenme kabiliyeti büyüleyicidir. Karmaşık doku, neredeyse yara izi bırakmadan iyileşir ve orijinal yapı ve işlevselliğini yeniden kazanır. Osteoblastların aşabileceği atlama mesafesi ve çalışma modellerinde kullanılan kritik boyuttaki defektlerin boyutları, rejenerasyon amacıyla kemik kullanımının sınırlarından ziyade potansiyelini etkileyici bir şekilde ortaya koyar.

Kemik rejenerasyonu için temel faktörler, yeterli bir kan akışı, kılavuz bir yapı şeklinde mekanik destek ve dinlenmedir. Kemik yerine kullanılan materyaller, insan vücudunun kemikleri tek başına iyileştiremediği durumlarda kemik rejenerasyonu için kullanılır. Kemik yerine kullanılacak ideal materyale ilişkin gerekliliklerin yanı sıra, kemik yerine kullanılan materyallerin insan süngerimsi kemiğini mümkün olduğunca yakından taklit edebilmesinin gerekli görülmesi, genel olarak kabul edilmiş bir yaklaşımdır.

Kemik yerine kullanılan zenojenik materyalin doğal orijini materyale optimum tasarım özellikleri kazandırır. Gözeneklilik, gözenek dağılımı ve gözenek boyutu büyük ölçüde insan kemiğindekilere karşılık gelir ve kemik oluşumu, matürasyonu ve yeniden modellenmesini sağlamak için uygundur. Bununla birlikte, hayvan kemiğinin saflaştırılması, hücreler ve proteinlerin hastalık bulaşması ve ret riskini ortadan kaldırmak için çıkarılması gerektiğinden, mekanik güç ve biyolojik etkinlikte bir azalmaya yol açar. 

Kemik yerine kullanılan zenohibrit materyal naturesQue SemOss B, yeni nesil rejeneratif doğal bazlı rejenerasyon materyallerinden biridir. Farklı
materyal sınıflarının kombinasyonu, ayrı unsurların sınırlamalarını telafi eder ve bunların olumlu özelliklerini daha da güçlendirir.

Etkinliği kanıtlanmış inorganik kemik minerali NaturesQue MaxOss P, domuz kaynaklı süngerimsi kemikten elde edilir. Matriks oldukça gözeneklidir
ve ayrıca yeni kemik ekleme ve kemik matürasyonu sırasındaki yeniden modelleme işlemleri için geniş alan sağlar.

 

Kemik yerine kullanılan zenojenik materyallerin özellikleri Kemik rejenerasyonundaki işlevi ve kullanımı
Yeterli gözenek boyutuna sahip (≥ 100 µm) gözenekli, ara bağlantılı yapı Materyal genelinde hücreler ve besin maddelerinin yayılımı ve göçü, metabolik ürün değişimi
Yüzey karakteristikleri Hücre adhezyonuna, göçüne ve osteoblastların çoğalmasına olanak sağlar
Yeterli mekanik dayanım ve elastikiyet Kendini tutma özelliği olmayan defektlerde, etraftaki sert ve yumuşak dokulara uygulanan kuvvetin absorbsiyonunu sağlar
Kontrollü biyolojik bozunma Defekt içine doğru kemik büyümesine olanak sağlamak için, hacim tutularak doku yeniden modelleme işlemi sırasında rezorpsiyon

 

Zenojenik kolajen ürünleri

Kolajen, evrim sürecinde yüksek ölçüde korunmuştur. Bu da, zenojenik kolajenin, insanlardakine oldukça benzer olduğu ve genellikle son derece iyi tolere edildiği anlamına gelir. Kullanılan donör türleri ve dokunun yanı sıra, üründe özellikleri öne çıkan bir rol oynayan edinim prosedürleriyle birlikte, kolajenöz tıbbi cihazların özellikleri bakımından kritik olan bir dizi başka faktör vardır. Modern tıp, kolajenler olmadan düşünülemez ve bunların kullanımı birçok önemli terapötik konseptten biridir. Fibriler kolajenler, dokularda yapı oluşumu ve biyomekanik için vazgeçilmez olan ve yüksek gerilme dayanımına sahip proteinlerdir. Kolajen iyileşme yönünden olumlu etkilere sahiptir. Erken fazlarda, kendinden hemostatik özelliklere sahiptir ve aynı zamanda yüksek hacimlerde sıvıyı absorbe ederek iyileşmeyi teşvik eden nemli bir yara ortamı oluşmasına yardımcı olur.

 

Zenojenik kolajenlerin özellikleri Rejenerasyondaki işlevi ve kullanımı
Evrim sürecinde korunmuştur. İnsan kolajenleri ve zenojenik kolajenler arasındaki büyük benzerlik zenojenik kolajenlerin son derece iyi tolere edilmesini sağlar.
Kendinden hemostatik özellikler. Kolajen, trombosit bağlanmasında substrat görevi görebilir.
Etraftaki dokuyla entegre olma kabiliyeti. Zenojenik kolajenler, iyi tolere edilmeleri sayesinde genellikle etraftaki dokuya entegre olur ve fizyolojik katabolik süreçler yoluyla parçalanır.
İşleme yönteminden kaynaklı adapte olma özellikleri. Yırtılmaya dayanıklı fibriler kolajen işlenerek, aşağıdakiler dahil olmak üzere, farklı özelliklere sahip bir dizi sofistike tıbbi   cihaz üretiminde kullanılabilir:
  • Yapışkan olmayan ince bariyer membranlar
  • Hafif kanamaları kontrol altına almak için kendinden hemostatik özelliklere sahip gözenekli kolajen süngerleri
  • Yüksek hacimlerde sıvıyı absorbe edebildiğinden, fibriler formda yara alanında absorbe edici madde olarak

Evrensel çözümler asla her gerekliliği karşılamaz

BEGO İmplant Sistemlerinde bizler, uzun yıllar boyunca, implant diş hekimliği alanında sistem kavramını uyguladık. BEGO İmplant Sistemleri bu nedenle, daima diş teknolojisinin zirvesinde olan ürünler sunabilmek adına, belirli alanlardan ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Rejenerasyon materyalleri alanında uyguladığımız prosedüre, KENDİ Marka Dağıtım Etiketimiz adını verdik. Bu bizim için, yenilikçi rejeneratif biyomateryaller konusunda uzmanlığını ortaya koymuş üreticiler arasındaki sinerjinin hüküm sürdüğü ortaklıkların ve bizim diş implantı geliştiricisi, üreticisi ve distribütörü olarak uzmanlığımızın bir ifadesidir. BEGO İmplant Sistemleri, kanıtlanmış olanı yenilikçi olanla kusursuz bir şekilde bir araya getirmemiz sayesinde, naturesQue ürün grubu ile implant diş hekimliğinde rejeneratif materyaller alanında daha güçlü bir pozisyona gelecektir.

Tıbbi cihazlar alanında oyunun çerçeve koşulları ve kuralları

NaturesQue ürün grubumuz, modern ve başarılı rejeneratif materyaller demektir. Gitgide artan mevzuat gerekliliklerine bakıldığında bu, tek başına yeterli değildir. BEGO İmplant Sistemleri ve ortaklarımız için bu, yaklaşımımızın ve mevzuat çerçevesinin özenli, kesin, güvenilir ve pratik bir şekilde uygulamaya konması gerektiği anlamına gelmektedir.